Thư viện hình ảnh

THU GOM CHẤT THẢI RẮN
NHÀ MÁY CẤP NƯỚC 5.800 M3/NGĐ
XỬ LÝ NƯỚC THẢI 4.500 M3/NGĐ
CẤP ĐIỆN 25MVA
CẦU CẢNG
NHÀ Ở CHUYÊN GIA
TRUNG TÂM LOGISTIC
MẶT BẰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ KCN TRẦN ĐỀ
BẢNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT KCN TRẦN ĐỀ
QUY HOẠCH KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN KCN TRẦN ĐỀ
PHỐI CẢNH DỰ ÁN NHÌN TỪ NAM SÔNG HẬU
PHỐI CẢNH DỰ ÁN NHÌN TỪ SÔNG HẬU
CỔNG VÀO KHU CÔNG NGHIỆP
ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRONG KCN
NHÀ VĂN PHÒNG TRONG KCN